Setelah pelajar menjalani latihan industri selama 20 minggu di Selangor Technical Skills Development Center (STDC), pelajar telah didedahkan dengan pelbagai tugas. Pendedahan yang diberikan sepanjang menjalani latihan industri sangatlah berguna dan perlu dimanfaatkan di masa akan datang. Banyak perkara baru yang dipelajari bersesuaian dengan keperluan semasa latihan industri  dan organisasi.

Dengan mengambil kira situasi semasa (Covid-19), berikut adalah cadangan yang boleh dipertimbangkan :

Komen & Cadangan
Selangor Technical Skills Development Centre (STDC)

 

 • Wujudkan unit khas yang menjaga teknologi maklumat secara tetap, bukan dibawah sektor tetapi pengurusan STDC, unit ini amat penting kerana ia akan menjalankan tugas yang amat besar dalam perjalanan STDC bagi masa panjang.
   • Segala maklumat teknikal yang sulit dan kerahsiaan lebih terjamin.
   • Kelancaran dan keselamatan rangkaian dapat dipertingkatkan.
   • Rekod harta dan peralatan ICT disimpan secara berpusat dan bersistem.
 • Web STDC diuruskan sepenuhnya oleh pegawai teknologi maklumat, ini dapat mengurangkan kos untuk menguruskan dan membolehkan pangkalan data digunakan secara maksima di dalam server STDC.

 

 • Mengiktiraf projek akhir pelajar, projek akhir pelajar yang terpilih boleh digunakan untuk membantu kelancaran pengurusan di STDC. Ianya memerlukan pengkalan data dan jika diurus oleh unit teknologi maklumat sepenuhnya ia dapat mengurangkan kebergantungan dengan pihak ketiga sebagai contoh :
   • Sistem pengurusan makmal komputer.
   • Sistem kehadiran.
   • Sistem pinjaman peralatan.
   • Sistem bank soalan.
Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS)

 

 • Perlu ada salinan BUKU LOG : JURNAL REFLEKSI LATIHAN INDUSTRI didalam bentuk softcopy¬†dan diberikan secara percuma kepada pelajar yang mengikut latihan industri.
 • Harga BUKU LOG : JURNAL REFLEKSI LATIHAN INDUSTRI perlu diserap oleh pihak politeknik, kerana latihan industri merupakan syarat wajib program pengajian.
 • Pemantauan sebanyak 2 kali sebelum penilaian akhir, ini dapat membantu pelajar fokus dalam menjalani latihan industri dan memberi panduan serta rujukan kepada pelajar.
 • Memastikan pemantau dari jabatan yang sama atau berkaitan, ini memudahkan pelajar untuk merujuk dan menambahbaik proses latihan industri yang dijalankan.

Maka besarlah harapan pelajar agar perkara – perkara yang dinyatakan dapat dipertimbangkan oleh organisasi yang terlibat, kelancaran dalam menjalankan setiap tugasan dan komunikasi yang berkesan dapat meningkatkan prestasi hasil kerja serta mudah membuat pemantauan yang berkesan.