PROFIL ORGANISASI

SELANGOR TECHNICAL SKILLS DEVELOPMENT CENTRE (STDC)
JALAN SEMARAK, 45000 KUALA SELANGOR,
SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA.
603 3281 2619 | 603 3281 2627
stdc@stdc.edu.my

PROFIL PELAJAR

AHMAD AZHAR BIN AHMAD RADZUAN
17DDT18F1074
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI DIGITAL)

KEMAHIRAN TEKNIKAL

  • MULTIMEDIA 60% 60%
  • RANGKAIAN 40% 40%
  • PERISIAN 50% 50%
  • APLIKASI MUDAH ALIH 40% 40%
  • WEBSITE 70% 70%
  • BANTUAN TEKNIKAL 90% 90%